Aktuality

Spolek přátel slizkých a šupinatých zvířátek Přírodovědná stanice Kamenačky

Základní údaje

Spolek přátel slizkých a šupinatých zvířátek byl založen v r.2013 jako podpůrná instituce pro činnost Přírodovědné stanice Kamenáčky v době, kdy stanici hrozil definitivní zánik – dosloužily provozní prostory stanice a zaměstnancům byly sníženy pracovní úvazky hluboko pod únosnou hranici zvladatelnosti provozu. Spolek však již desítky let předtím fungoval jako neoficiální klub přátel a odchovanců Přírodovědné stanice Kamenáčky. V současné době nám umožňuje především dosáhnout na dotace a granty, které jsou určeny pro neziskové organizace. Takto získané finance používáme jako vícezdrojové krytí nákladů spojených s činností Přírodovědné stanice Kamenáčky.

Spolek pomohl Kamenačkám přežít ty nejhorší okamžiky – stěhování do provizorních prostor v ZŠ Kamenáčky, úbytek pracovníků, deponaci velkých zvířat mimo areál (kajmani), dočasně vyřešil problém krmivové základny hmyzožravců umístěním cvrčkárny a odchovny zophobasů. I když Přírodovědná stanice zažije ještě hodně práce, nervů a jednání, Spolek jako podpůrná instituce splnil svoji funkci na jedničku. Nyní o prázdninách probíhá výstavba samostatné vodovodní přípojky v zahradě, od 1.10. letošního roku začne demolice starého objektu a vyhloubení základů a od ledna výstavba objektu nového. Na jeho přípravě jsme strávili několik let, a i když jistě nějaké provozní mouchy budou, věříme, že co nejdříve budeme moci přírodovědné nadšence přivítat v důstojných nových prostorách na místě s více než 50ti letou tradicí. Objekt bude opět obklopen Ukázkovou přírodní zahradou s novým jezírkem, na kterou bude bezplatný přístup veřejnosti (za podmínky dodržení provozního řádu zahrady) vždy v době, kdy bude probíhat činnost v budově na Přírodovědné stanici (kroužky, výukové programy, organizované exkurze). Rodiče i senioři budou moci v hezkých dnech strávit čas na krásném místě relaxací a sebevzděláváním. Pozor, zahrada ale nikdy nebude sloužit jako dětské hřiště, bude to oáza krásy a klidu, posezení a rozjímání nad vodní hladinou a mezi rostlinami. Oživení zajistí oblíbený Dědečkův dvoreček s domácími zvířátky.

Přírodovědná stanice Kamenáčky fungovala posledních 20 let organizačně pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Junior, nyní od 1.7.2015 je převedena pod Dům dětí a mládeže Helceletova, takže na stránkách Spolku budeme uveřejňovat aktivity Přírodovědné stanice Kamenáčky a kroužky pro děti, které probíhají na stanici pod záštitou obou těchto organizací. Podpůrná funkce Spolku bude fungovat pro Přírodovědnou stanici Kamenáčky i v budoucnu.