Aktuality

Spolek přátel slizkých a šupinatých zvířátek Přírodovědná stanice Kamenačky

Ukázková přírodní zahrada Přírodovědné stanice Kamenačky

Vznikla přebudováním staré školní zahrady, která sloužila pro výuku pozemkových prací žáků ZŠ. Byla plná betonových ohrazených záhonů, které sloužily pro produkci pícnin a zeleniny jako krmivové základny zvířat žijících na stanici. Rozhodující popud k přestavbě dala MČ Brno Židenice, která přestavbu z velké části financovala. Dále se na ní podílela Přírodovědná stanice Kamenačky, OŽP MMB a nadace Veronica.

Snažili jsme se vymyslet zahradu tak, aby splňovala několik hledisek. Aby byla krásná, zajímavá, poskytla krmivo pro zvířata, potěchu oka, místa pro děti a aby v ní byly vodní prvky. Taky záložní malý skleníček a prostor pro seno pro zvířata. A taky ohniště pro děti a stinný odpočinkový kout. A arboretní kolekce rostlin, které by přiblížily biotopy přírody české republiky. A úložiště zelené hmoty a kamenů. Na 1200 čtverečných metrů to bylo plno úkolů. Po bouřivých diskusích a následné tvořivé práci se páteří zahrady stal potok. Vytéká z rašeliniště a přes svůj horní tok se kolem záhonu nepůvodních, leč krásných kyselomilných rostlin rozšiřuje v malé jezírko, přes které se dostanete po mostku. Protéká květnatou loukou, kolem trávníku na dětské loučce a prozatím končí v bazénku. V tomto místě vznikne jezírko místo starého bazénu, bude doplňováno dešťovkou ze střech. Celý vodní systém je velmi důležitý, poněvadž zahrada je rozmnožovací lokalitou pro chráněné druhy obojživelníků. Část zahrady při budově slouží pro pěstování krmiv pro býložravce a cvrčky, na louku ani na záhony se nešlape. Koloběh Dědečkova dvorku se uzavírá v zazeleněném rohu kompostem a skladištěm zahradních substátů. Dětem je kromě dvorku k dispozici venkovní učebna ve tvaru podkovy (to proto, aby žila meruňka), odpočinkový kout u starého bazénku a travnatá loučka pro hry. Na balkánské stepi jsou bylinky a vedle situovaná suchá stráňka je ukázkou společenstev vápnomilných. Důležitou a krásnou součástí zahrady jsou také žulové kameny, které jsme pečlivě vybírali a jejichž instalace byla velká legrace.

I když je nám líto, že část zahrady bude k dispozici při stavebních pracech, jinak to nejde. Co půjde, ochráníme, co nepůjde, uděláme znovu tak, aby zahrada byla opět radost pro děti i dospělé. Zahrada má mezinárodní certifikát Ukázkové přírodní zahrady a doufáme, že po dokončení rekonstrukce se budeme hrdě účastnit mezinárodního Dne otevřených zahrad.